Ταξιδιωτικά εργαλεία » Ελληνικές πρεσβείες & προξενεία

Ελληνικές πρεσβείες & προξενεία

Γαλλία

Πρεσβεία Παρίσι

∆ιεύθυνση: 17, Rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris
Τηλ.: (00331) 47237228 Fax: 47237385
Τηλ.Εκτ.Αν.: 00331 47239892
E-mail: gremb.par@mfa.gr mfapar@wanadoo.fr Web Site: www.amb-grece.fr/presse
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-17.30

Γρ. ΟΕΥ Παρίσι

∆ιεύθυνση: 17, Rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris
Τηλ.: (00331) 47202660 Fax: 40701904
E-mail: ambcomgr@yahoo.fr Web site: http://agora.mfa.gr/fr61
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-17.30

Μον. Αντ. UNESCO Παρίσι

∆ιεύθυνση: 1, Rue Miollis, 75015 Paris
Τηλ.: (00331) 45682982 Fax: 43060030
Τηλ.Εκτ.Αν.: 0033610633150/0033147054734
E-mail: grdel.unesco@mfa.gr  
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.30-18.30

Μον. Αντ. Στρασβούργου

∆ιεύθυνση: 21 Place Broglie, 67000 Strasbourg, France
Τηλ.: (0033388) 328818 Fax: 231246
E-mail: greekdelegce@wanadoo.fr grdel.ce@mfa.gr
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-18.30

Μ.Α.Ο.Ο.Σ.Α. Παρίσι

∆ιεύθυνση: 15 Villa Said 16e, Paris
Τηλ.: (00331) 45000836, 45022410 Fax: 45007155

Γεν. Προξενείο Μασσαλία

∆ιεύθυνση: 38, Rue Grignan, 13001 Marseille
Τηλ.: (0033491) 330869 Fax: 540831
Τηλ.Εκτ.Αν.:00330684841409
E-mail: grgencon.mas@mfa.gr Web site: www.mfa.gr/marseille
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.30-16.30

Γεν. Προξενείο Παρίσι

∆ιεύθυνση: 23, Rue Galilee, 75116 Paris
Τηλ.: (00331) 47237223, 47204064 Fax: 47207028
Τηλ.Εκτ.Αν.:0033 (0) 611222837
E-mail: congrel@noos.fr  
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-18.00

Άμισθο Προξενείο Ajaccio

∆ιεύθυνση: 6 Quai Napoleon, 20000 Ajaccio, France
Τηλ.: (0033) 495219137 - Fax: (0033) 495219137

Άμισθο Προξενείο Bordeaux

∆ιεύθυνση: 95 Rue Ducau, 33000 Bordeaux, France
Τηλ.: (0033) 557870476 - Fax: (0033) 556792229

Άμισθο Προξενείο Saint-Etienne

∆ιεύθυνση: 15 Rue A. Briand & de la Paix, 42000 Saint-Etienne, France
Τηλ.: (0033) 477324166 - Fax: (0033) 477414717

Άμισθο Προξενείο Στρασβούργου (Strasbourg)

Διεύθυνση: 49, Avenue des Vosges, 6700, Strasbourg, France
Τηλέφωνο: (00333) 88354024
Fax: (00333) 88250524

Άμισθο Υποπροξενείο Calais

∆ιεύθυνση: 12, Boulevard des Alliés, BP 450, 62225 Calais Cedex, France
Τηλ.: (0033) 321972700 - Fax: (0033) 321974159

Άμισθο Προξενείο Cherbourg

∆ιεύθυνση: 104 Rue Emmanuel Liais, B.P. 629, 50106 Cherbourg Cedex, France
Τηλ.: (0033) 233100202 - Fax: (0033) 233100203

Άμισθο Προξενείο Grenoble

∆ιεύθυνση: 9 Rue de la Liberte, 38000 Grenoble, France
Τηλ.: (0033) 4476473923 - Fax: (0033) 476473776

Άμισθο Προξενείο Le Havre

∆ιεύθυνση: 28 Rue de General de Gaulle, 76310 Sainte-Adresse, France
Τηλ.: (0033) 235462892 - Fax: (0033) 235467316

Άμισθο Προξενείο Lille

∆ιεύθυνση: 21 Rue Jules Ferry, 59370 Mons-en-Barceul, France
Τηλ.: (0033) 320334625 - Fax: (0033) 320332892
E-mail: consulatgrece_lille@yahoo.fr

Άμισθο Προξενείο Lyon

∆ιεύθυνση: 7 Rue Barreme, 69006 Lyon, France
Τηλ.: (0033) 478894669 - Fax: (0033) 478933717

Άμισθο Προξενείο Nantes

∆ιεύθυνση: Rue de la Caillette, 44100 Nantes, France
Τηλ.: (0033) 240759929 - Fax: (0033) 240759929

Άμισθο Γενικό Προξενείο Nice

∆ιεύθυνση: 13 Avenue Maccarani, 06000 Nice, France
Τηλ.: (0033) 493012111 - Fax: (0033) 493760065


 

Γερμανία

Πρεσβεία Βερολίνο

∆ιεύθυνση: Jaegerstr. 54-55, 10117 Berlin, Deutschland
Τηλ.: (004930) 206260 Fax: 20626444 / 20626555
E-mail: gremb.ber@mfa.gr Website: www.mfa.gr/berlin 
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-19.00

Προξενικό Γραφείο

∆ιεύθυνση: Wittenbergplatz 3A / 10789 Berlin Deutschland
Τηλ.: (004930) 2137033 2137034 Fax: 2182663
E-mail: grgencon.ber@mfa.gr Web Site: www.griechische-botschaft.de

Γρ.ΟΕΥ Βερολίνο

∆ιεύθυνση: Kurfurstenstrasse, 130, 107 85 Berlin
Τηλ.: (004930) 2360990 Fax: 23609920
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr Web Site: www.griechische-botschaft.de, http://agora.mfa.gr/de62
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-18.00

Γεν. Προξενείο Αμβούργο

∆ιεύθυνση: Neue ABC Str.10, 20354 Hamburg
Τηλ.: (004940) 41324310, 413243-22 ,413243-13 έως 17 Fax: 449648
Τηλ.Εκτ.Αν.:0049 176281990029
E-mail: grgencon.ham@mfa.gr Web Site: www.mfa.gr/hamburg
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.30-16.30

Γεν. Προξενείο Αννόβερο

∆ιεύθυνση: Gellertstrasse 43, 30175 Hannover
Τηλ.: (0049511) 2819110, 28191111-20 Fax: 2829707
Τηλ.Εκτ.Αν.:0049 1636791589
E-mail: info@griechischeskonsulathannover.de grgencon.han@mfa.gr Web Site: www.mfa/gr/hannover
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.00-16.00

Γεν. Προξενείο Κολωνία

∆ιεύθυνση: Patrizia Towers, Venloerstrasse 151-153, 50672 Koeln
Τηλ.: (0049221) 9420390 94203944 Fax: 94203947-94203925
Τηλ.Εκτ.Αν.:0049 1786705348
E-mail: grgencon.col@mfa.gr Web Site: www.mfa.gr/cologne
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00--16.30

Γεν. Προξενείο Λειψία

∆ιεύθυνση: Gohlisertstrasse 11, 04105, Leipzig, Germany
Τηλ.: (0049341) 20016740 Fax: 20016741
Τηλ.Εκτ.Αν.:0049 15228847063
E-mail: grgencon.lpz@mfa.gr Web Site: www.mfa.gr/leipzig
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.00-16.30

Γεν. Προξενείο Μόναχο

∆ιεύθυνση: Moehlstrasse Str. 22, 81675 Muenchen
Τηλ.: (004989) 99886716 99886723 Fax: 409626
Τηλ.Εκτ.Αν.:0049 1746744898
E-mail: grgencon.mun@mfa.gr Web Site: www.mfa.gr/munchen
∆ιαφ. Ώρας:-1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 07.30-14.00

Γρ.ΟΕΥ Μόναχο

∆ιεύθυνση: Moehlstrasse Str. 22, 81675 Muenchen
Τηλ.: (004989) 998867-19 Fax: 409626
E-mail: ecocom-munich@mfa.gr Web Site: http://agora.mfa.gr/de63
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.30-16.30

Γεν. Προξενείο Ντύσσελντορφ

∆ιεύθυνση: Grafenberger Allee 128 a, 40237 Dusseldorf
Τηλ.: (0049211) 6878500 Fax: 68785033 / 68785034
Τηλ.Εκτ.Αν.:0049 1747681722
E-mail: grgencon.ddf@mfa.gr Web Site: www.mfa.gr/dusseldorf
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-16.30

Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ

∆ιεύθυνση: Grafenberger Allee 128 a, 40237 Dusseldorf
Τηλ.: (0049211) 68785015 68785016 Fax: 68785033
E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr Web Site: http://agora.mfa.gr/de128

Γεν. Προξενείο Στουτγκάρδη

∆ιεύθυνση: Hauptstatter Str. 54, 70178 Stuttgart - Deutschland
Τηλ.: (0049711) 22298713-4 22298788
Fax: 22298740 Τηλ. Εκτ. Αν. : 0049-1511-8156424
E-mail: grgencon.stu@mfa.gr Web Site: www.mfa.gr/stuttgart
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.45-16.45, Τρίτη 09:45-14:30/16:30-19:00

Γεν. Προξενείο Φρανκφούρτη

∆ιεύθυνση: Zeppelinallee 43, 60325 FRANKFURT AM MAIN DEUTSCHLAND
Τηλ.: (004969) 9799120 97991215 Fax: 97991233/97991244
Τηλ.Εκτ.Αν.: 0049-1755132683
E-mail: grgencon.fra@mfa.gr Web Site: www.mfa.gr/frankfurt
∆ιαφ. Ώρας: -1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.30-17.00


 

Γεωργία

Πρεσβεία Τυφλίδα

∆ιεύθυνση: Adrea Razmadze 40, 0179 Tbilisi
Τηλ.: (0099532) 914970-74 Fax: 914980
Τηλ.Εκτ.Αν.: 0099595339299
E-mail: gremb.tbi@mfa.gr Web Site: www.greekembassy.ge
∆ιαφ. Ώρας: +1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 08.00-16.00

Προξενικό Γραφείο

∆ιεύθυνση: Andrea Razmadze 40, 0179 Tbilisi
Τηλ.: (0099532) 938981 941224 941225 Fax: 250791
E-mail: grcon.tbi@mfa.gr

Γρ. ΟΕΥ Τυφλίδα

∆ιεύθυνση: 37/D Tabidze str.0179 Tbilisi-Georgia
Τηλ.: (0099532) 942858 Fax: 941886
E-mail: ecocom-tbilisi@mfa.gr Web Site: http://agora.mfa.gr/ge64
∆ιαφ. Ώρας: +1h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 08.00-16.00 


 

Γκάμπια

(αρμόδια η πρεσβεία της Ελλάδας στο Ραμπάτ, Μαρόκο) 

Πρεσβεία Ραμπάτ

∆ιεύθυνση: Km5,5 Route des Zaers, Villa Chems Souissi, Rabat 10 100 Maroc
Τηλ.: (00212537) 638964 638975 Fax: 638990
Τηλ.Εκτ.Αν.:00212 678689063/661301036
E-mail: gremb.rab@mfa.gr  
∆ιαφ. Ώρας: Θ:-3h , Χ:-2h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 08.30-15.30


 

Γκαμπόν

(αρμόδια η πρεσβεία της Ελλάδας στην Κινσάσα, Λ.Δ. Κονγκό)

Πρεσβεία Κινσάσα

∆ιεύθυνση: 87 Blvd de 30 Juin,Gombe Kinshasa, RDC
Τηλ.: (00243) 815554941 815554942 815554943 Fax: 815554945
Τηλ.Εκτ.Αν.: 999970521/898946463
E-mail: gremb.kin@mfa.gr  
∆ιαφ. Ώρας: +2h Θ. +1 Χ.
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ. 10.30-18.00, Χ. 09:30-17:00


 

Γκάνα

(αρμόδια η πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμπούτζα, Νιγηρία)

Πρεσβεία Αμπούτζα

∆ιεύθυνση: No.6, Seguela Street, Wuse II P.O.Box 11525, Abuja
Τηλ.: (00234) 94612775-6 Fax: 94612774/ 00870 764610328
E-mail: gremb.abj@mfa.gr Web Site: http://www.mfa.gr/abuja
∆ιαφ. Ώρας: -2h Θ. ή -1h Χ.
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-17.30 Χ., 11:00-18:30 Θ.


 

Γουατεμάλα

(αρμόδια η πρεσβεία της Ελλάδας στο Μεξικό)

Πρεσβεία Μεξικό

∆ιεύθυνση: Sierra Gorda 505, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, D.F. Mexico
Τηλ.: (005255) 55202070 52022310 52021463 Fax: 52028753
Τηλ.Εκτ.Αν.: (005255) 16492291
E-mail: grem.mex@mfa.gr Web Site: www.grecia.org.mx
∆ιαφ. Ώρας: -8h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 09.00-14.00,15.30-17.00

Άμισθο Προξενείο Guatemala

∆ιεύθυνση: Avenida La Reforma 13-70, Zona 9, Edif. Real Reforma, Guatemala C.A. 01009, Guatemala
Τηλ.: (00502) 24205400, 24205476 - Fax: (00502) 24205475
E-mail: wkalts@duwest.com 


 

Γουιάνα

(αρμόδια η πρεσβεία της Ελλάδας στο Καράκας, Βενεζουέλα)

Πρεσβεία Καράκας

∆ιεύθυνση: Av. Principal del Avila, Quinta "Maryland", Alta Florida, Caracas
Τηλ.: (0058212) 7303833 7300460 Fax: 7310429
Τηλ. Εκτ.Αν.:0058-4269067547
E-mail: gremb.car@mfa.gr  
∆ιαφ. Ώρας: Χ:-6:30h /-Θ:7:30h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ. 15.30-23.30, Χ. 14.30-22.30 


 

Γουινέα

(αρμόδια η πρεσβεία της Ελλάδας στην Αμπούτζα, Νιγηρία)

Πρεσβεία Αμπούτζα

∆ιεύθυνση: No.6, Seguela Street, Wuse II P.O.Box 11525, Abuja
Τηλ.: (00234) 94612775-6 Fax: 94612774/ 00870 764610328
E-mail: gremb.abj@mfa.gr Web Site: http://www.mfa.gr/abuja
∆ιαφ. Ώρας: -2h Θ. ή -1h Χ.
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 10.00-17.30 Χ., 11:00-18:30 Θ.


 

Γουινέα - Μπισσάου

(αρμόδια η πρεσβεία της Ελλάδας στο Ραμπάτ, Μαρόκο)

Πρεσβεία Ραμπάτ

∆ιεύθυνση: Km5,5 Route des Zaers, Villa Chems Souissi, Rabat 10 100 Maroc
Τηλ.: (00212537) 638964 638975 Fax: 638990
Τηλ.Εκτ.Αν.:00212 678689063/661301036
E-mail: gremb.rab@mfa.gr  
∆ιαφ. Ώρας: Θ:-3h , Χ:-2h Ωράριο (ώρα Eλλάδος): 08.30-15.30


 

Γρενάδα

(αρμόδια η πρεσβεία της Ελλάδας στο Καράκας, Βενεζουέλα)

Πρεσβεία Καράκας

∆ιεύθυνση: Av. Principal del Avila, Quinta "Maryland", Alta Florida, Caracas
Τηλ.: (0058212) 7303833 7300460 Fax: 7310429
Τηλ. Εκτ.Αν.:0058-4269067547
E-mail: gremb.car@mfa.gr  
∆ιαφ. Ώρας: Χ:-6:30h /-Θ:7:30h
Ωράριο (ώρα Eλλάδος): Θ. 15.30-23.30, Χ. 14.30-22.30


 

 
Τελευταία νέα
 
Τροποποίηση δρομολογίων Μinoan Lines
δείτε περισσότερα
 
 
Η Θεσσαλονίκη ο νέος προορισμός της Qatar Airways...
δείτε περισσότερα
 
 
όλα τα νέα ›
 

Υποστήριξη Πελατών Internet

09:00 - 17:00 καθημερινά
E-mail: info@i-travel.gr
Τηλέφωνο: 210 5775777
Fax: 210 5751962
Σαρανταπόρου 48, 12134, Περιστέρι

Ωράριο λειτουργίας γραφείου:
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00-20:00
Σάββατο: 09:00 - 15:00
Κυριακή: κλειστά

Αρ. Σήμ. ΕΟΤ: 02.06.Ε.61.00.01642.0.0 

 
 
 
 
developed by Next Step